superkasjer.com.pl

Przeglądy i raporty, czyli nowości w przepisach po wejściu systemu online

Novitus Nano Online - mobilna kasa fiskalna

Nowelizacja ustawy o VAT oraz dodatkowe Rozporządzenia w istotnej mierze skupiły się na uregulowaniu kwestii związanych z dawno zapowiadanymi urządzeniami online, współpracującymi z CRK. Wbrew pozorom jednak nie chodzi wyłącznie o całkowite nowości w prawie. Ważne zmiany oraz dodatkowe informacje w przepisach wpłynęły również na znane, funkcjonujące wcześniej aspekty pracy z kasami i drukarkami rejestrującymi (albo tymi online, albo też wszystkimi). Jak teraz wygląda np. sprawa obowiązkowych przeglądów technicznych czy raportów fiskalnych? Sprawdźmy!

Przeglądy serwisowe urządzeń rejestrujących – nowe wiadomości

Kwestia ta rzeczywiście należy do jednej z najbardziej oczywistych, jeśli chodzi o pracę z urządzeniami fiskalnymi. A przynajmniej dla tych przedsiębiorców, którzy już je użytkują. Mowa przecież o jednym z podstawowych obowiązków podatnika. Zgodnie z prawem każda stosowana kasa lub drukarka fiskalna musi przechodzić przegląd techniczny nie rzadziej, niż co 2 lata (przedsiębiorca może jednak zdecydować się na częstsze kontrole). W przypadku niespełnienia tego wymogu podatnikowi grożą z tego tytułu konkretne konsekwencje.

M.in. właśnie temat tych konsekwencji poruszają wspomniane nowe regulacje prawne. Trzeba zatem mieć na uwadze, że choć czynności dotyczące procedury przeglądu technicznego wykonuje uprawniony serwisant – to do przedsiębiorcy należy zlecenie kontroli w odpowiednim terminie. Jeśli zostanie on przekroczony, podatnik może otrzymać mandat w wysokości 300 złotych, nałożony przez Urząd Skarbowy. Należy go opłacić w terminie 14 dni od uzyskania informacji o karze, wpłacając wskazaną kwotę na podany przez US numer rachunku. I czym prędzej doprowadzić do wykonania przeglądu technicznego, ponieważ sam fakt otrzymania i opłacenia mandatu nie zwalnia przedsiębiorcy z tego obowiązku.

Należy też wspomnieć o doprecyzowaniu kwestii, w jakich jeszcze sytuacjach należy wykonać wspomnianą kontrolę serwisową. Są to takie okoliczności, jak ponowny najem lub leasing urządzenia fiskalnego oraz wznowienie działalności gospodarczej. Chodzi więc np. o to, że podatnik ma obowiązek zlecić przeprowadzenie przeglądu technicznego danej kasy lub drukarki rejestrującej niż znów zacznie z niego korzystać w celu ewidencjonowania obrotu i wystawiania paragonów dla klientów.

Realizacja raportów fiskalnych – co się zmieniło?

Wykonywanie raportów fiskalnych to kolejna sprawa, należąca do „żelaznych obowiązków” użytkowników urządzeń rejestrujących. Chodzi konkretnie o dwa rodzaje tych dokumentów: raporty dobowe i raporty miesięczne, zbierające szczegółowe informacje odnośnie uzyskanego obrotu w konkretnie określonym czasie.

Wcześniej zasady dotyczące wystawiania wspomnianych wyżej dokumentów były jednakowe dla wszystkich typów urządzeń rejestrujących. Mowa dokładnie o kasach i drukarkach fiskalnych, z tradycyjną (papierową) bądź elektroniczną kopią paragonów. Choć reguły realizacji raportów dobowych i raportów miesięcznych różnią się między sobą – w jednym i drugim przypadku oznaczało to stworzenie odpowiednich wydruków. Tymczasem ta kwestia uległa zmianie w wyniku wprowadzenia nowego systemu fiskalizacji, a konkretnie urządzeń rejestrujących online. Jak podają wprowadzone przepisy, w przypadku technologii sprzedaży łączących się przez internet z CRK, raporty miesięczne (nazywane też okresowymi) należy wykonywać tak, jak dotychczas, czyli w formie tradycyjnych, papierowych wydruków. Natomiast jeśli chodzi o raporty fiskalne, te trzeba realizować w postaci cyfrowej. Wydawać by się mogło, że to szczegół, jednak poprawne wykonywanie wymaganych raportów fiskalnych należy do bezwzględnych obowiązków przedsiębiorców prowadzących ewidencję obrotu za pomocą urządzenia rejestrującego.

1 Comment

  1. Bory$

    Dobrze, że trafiłem na ten tekst, bo nie wiedziałem, że w tych nowych kasach wystawia się inaczej dokumenty niż w starej. I umawiam przegląd, bo szkoda staracić 3 stówki.

    Reply

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Rozwiąż CAPTCHA *