superkasjer.com.pl

Zdarzyła Ci się pomyłka? Pamiętaj o ewidencji błędnych paragonów!

Kasa fiskalna Elzab Jota Online

Przepisy fiskalne odwołują się nie tylko do sposobu funkcjonowania, ale i precyzyjnych zasad korzystania z urządzenia rejestrującego sprzedaż. Wszystko po to, aby zachować pełną poprawność w dokumentacji z ewidencji obrotu. Jednak wszędzie tam, gdzie istnieje „czynnik ludzki”, może dojść do pomyłek. Dotyczy to również technologii sprzedaży – np. błędów na wystawianych paragonach. Dlatego każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć, jak w takich sytuacjach należy postępować.

Urządzenia rejestrujące wobec pomyłki na paragonie

Istnieje szereg działań i wymogów (związanych czy to ze standardami technicznymi urządzeń rejestrujących, czy też z obowiązkami dotyczącymi zastosowania kas i drukarek fiskalnych w praktyce) mających na celu zadbanie o prawidłowe prowadzenie przedsiębiorstwa oraz jego dokumentacji. Nie wykluczają one jednak „czynnika ludzkiego”. Ostatecznie, urządzenia fiskalne obsługują zwykli ludzie: przedsiębiorcy bądź zatrudnieni przez nich pracownicy. A każdej osobie mogą się czasem zdarzać pomyłki. To samo dotyczy prowadzenia sprzedaży towarów lub usług i np. wystawiania błędnych paragonów. Jak wiadomo, poprawne wydrukowanie i wydanie nabywcy takiego dokumentu w ramach realizacji transakcji to jeden z najważniejszych obowiązków użytkownika urządzenia fiskalnego. Sam dokument też jest bardzo ważny, w końcu potwierdza prawidłowo zaewidencjonowaną sprzedaż, stanowi rodzaj „umowy” pomiędzy przedsiębiorcą a klientem, wreszcie – często też podstawę do skorzystania z praw konsumenckich (dotyczących np. zwrotu bądź reklamacji). Tymczasem paragon z pomyłką to o tyle problem, że nie da się go tak po prostu „anulować”, „skasować”, „cofnąć” itp. Z prostego względu: warunki techniczne urządzeń rejestrujących na to nie pozwalają. Kasy i drukarki trwale zapisują w swojej pamięci takie operacje. Z drugiej strony nie można też zostawić takiej sytuacji bez interwencji. I to odpowiedniej interwencji, zgodnej z obowiązującymi przepisami. Pytanie jednak, o jakie konkretnie działania chodzi?

Ewidencja błędnych paragonów – na czym polega?

Przepisy fiskalnie „nie zostawiają przedsiębiorcy z niczym”. Odwołują się również do kwestii wystawienia paragonu z oczywistą pomyłką. Co w świetle prawa należy zrobić z takim przypadkiem? Przedsiębiorca powinien ująć go w osobno prowadzonej ewidencji błędnych paragonów. Generalnie sprowadza się ona do sporządzania odpowiednich notatek dotyczących podobnych sytuacji. Każdy z takich wpisów musi jednak zawierać odpowiednie dane. Mowa m.in. o kwocie brutto za wykonaną transakcję czy też dotyczącej jej kwocie podatku VAT, ale również o opisie sytuacji, w jakiej nastąpiła pomyłka. Do takiej notatki trzeba też dołączyć błędny paragon, o którym mowa. Co więcej, wykonanie takiej procedury naturalnie nie zwalnia przedsiębiorcy od obowiązku wystawienia poprawnego wydruku fiskalnego. Warto natomiast odnotować, że przepisy prawne nie precyzują formy przechowywania ewidencji błędnych paragonów. Innymi słowy, to, czy będzie ona przechowywana w osobnym segregatorze, zeszycie czy w jakiejś teczce, zależy wyłącznie od przedsiębiorcy. Należy jednak gromadzić takie informacje w porządku, co przysłuży się osobie prowadzącej działalność gospodarczą. Wszystko jedno, czy mówimy o niezapowiedzianych kontrolach organów skarbowych (które mogą zażyczyć sobie wglądu do takiej dokumentacji), czy też o uwzględnieniu odnotowanych przypadków np. w księdze przychodów i rozchodów.

1 Comment

  1. elle-aneta

    dobry wpis, nie każdy na start wie jak sobie poradzić w takiej sytuacji… apotem ona przychodzi i jest problem…

    Reply

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Rozwiąż CAPTCHA *