superkasjer.com.pl

Parę słów o dokumentowaniu znajomości zasad prowadzenia fiskalnej ewidencji

Kasa fiskalna Novitus Sento Online

Polskie prawo nakłada konkretne wymagania na użytkowników kas rejestrujących. Pojęcie „użytkowania” pojawiło się w tym zdaniu nieprzypadkowo. Co prawda, to przedsiębiorca ostatecznie odpowiada za urządzenie fiskalne zainstalowane w jego firmie. Jednak obowiązujące przepisy odnoszą się w dużej mierze do korzystania ze wspomnianych technologii sprzedaży. A z tych często korzystają nie tylko sami przedsiębiorcy, ale również zatrudnieni przez nich pracownicy. Stąd też zostały wprowadzone obowiązkowe oświadczenia dotyczące znajomości zasad ewidencjonowania sprzedaży za pomocą urządzenia rejestrującego.

Znajomość zasad ewidencji obowiązkowa!

„Obowiązki fiskalne” nie sprowadzają się jedynie do posiadania urządzenia rejestrującego i „nabijania na kasę”. Wie o tym dobrze każdy przedsiębiorca, który został zobligowany do zakupu wspomnianej technologii sprzedaży, poprawnego przejścia procedury instalacyjnej oraz prawidłowego, regularnego realizowania konkretnych zadań. Mowa np. o właściwym wystawianiu raportów dobowych i miesięcznych, odpowiednim przechowywaniu książki serwisowej czy dbaniu o terminowe zlecanie przeglądów serwisowych. Często się jednak zdarza, że przedsiębiorca nie jest jedyną osobą, mającą do czynienia w firmie z urządzeniem rejestrującym. Nierzadko zatrudnia on personel, do którego należy również obsługa kasy fiskalnej. W takiej sytuacji pracownicy także muszą wiedzieć, jak poprawnie rejestrować obrót za pomocą takiej technologii.

Wymóg ten został nałożony przez funkcjonujące przepisy. Chodzi konkretnie o obowiązkowe oświadczenia, stwierdzające zapoznanie pracownika z niezbędnymi zasadami ewidencji sprzedaży oraz dowodzące, że osoba zatrudniona przyswoiła je przed rozpoczęciem obsługi klientów z użyciem urządzenia fiskalnego. Nie chodzi oczywiście o konieczność znajomości wszystkich najdrobniejszych szczegółów, m.in. takich, które de facto takiego pracownika nie dotyczą (choćby odnośnie wspomnianych przeglądów technicznych). Duży nacisk kładzie się przede wszystkim na obowiązek zaewidencjonowania każdej transakcji na kasie lub drukarce fiskalnej, a także na wymóg poprawnego wystawienia i wydania klientowi paragonu fiskalnego przy wszystkich tego typu sprzedażach (na rzecz osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej, lub rolników ryczałtowych). Istotna jest również świadomość, że tego dokumentu nie można zastąpić żadnym innym, np. potwierdzeniem płatności kartą wydrukowanym z terminala. O niezbędnych do przyswojenia zasadach, podobnie jak o konsekwencjach nieprzestrzegania tych reguł, mówi dokładnie Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących z dnia 29 kwietnia 2019 roku.

Procedura związana z oświadczeniami dotyczącymi znajomości zasad ewidencji

Na wstępie warto wyjaśnić sobie kwestię zasadniczą. A mianowicie to, że opisywana procedura musi zostać dopełniona, nim pracownik zatrudniony w danej firmie przystąpi do obsługi klientów za pomocą urządzenia rejestrującego. A na czym dokładnie polega sama formalność?

Funkcjonujące przepisy obligują przedsiębiorcę do sporządzenia specjalnego oświadczenia – w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, zgodnie ze wzorem będącym załącznikiem do wspomnianego już Rozporządzenia MF. Taki dokument musi zawierać konkretne informacje, np. dane podatnika i osoby zatrudnionej, datę zrealizowania procedury związanej z oświadczeniem, a co najważniejsze – podpisy obu stron. Przedsiębiorca potwierdza w ten sposób spełnienie wymogu, zaś pracownik – zapoznanie z niezbędnymi zasadami dotyczącymi prowadzenia ewidencji obrotu przy użyciu urządzenia rejestrującego. Każda ze stron otrzymuje po jednym egzemplarzu dokumentu.

1 Comment

  1. Hanna

    Przymierzam się do ruszenia z działalnością, zakupem kasy fiskalnej, zatrudnieniem pracowników. Ten artykuł zdecydowanie przyda się do kompletowanej wiedzy „przed”, dziękuję.

    Reply

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Rozwiąż CAPTCHA *