superkasjer.com.pl

Podstawowe kwestie w nowych technologiach, czyli instalacja kasy online

Farex Pro 600 - kasa online

Wejście w życie przepisów dotyczących nowego systemu fiskalizacji sprawiło, że od maja przedsiębiorcy mogą decydować się na zakup kas online. Dlatego w związku z różnymi regulacjami prawnymi warto wiedzieć, jak w przypadku tych urządzeń rejestrujących wyglądają zasadnicze aspekty, np. konieczna do przejścia procedura instalacyjna. Zwłaszcza, że we wspomnianej kwestii zachodzą pewne dość istotne zmiany.

Instalacja kas fiskalnych z kopią papierową i elektroniczną

Na wstępie należy zaznaczyć, że żadne nowo nabyte urządzenie rejestrujące nie równa się jeszcze momentalnemu rozpoczęciu ewidencji obrotu. Aby sprzedaż towarów lub usług na rzecz klientów indywidualnych była prowadzona zgodnie z przepisami, zakupiona kasa fiskalna musi najpierw poprawnie przejść procedurę instalacyjną. Dopiero gdy to się stanie, pojawi się możliwość prawidłowego rejestrowania transakcji i wystawiania paragonów dla klientów.

W przypadku dotychczasowych technologii, czyli modeli z papierową i elektroniczną kopią paragonów, instalacja wiązała się z działaniami rejestracyjnymi, podejmowanymi przez przedsiębiorcę. Mowa tu zarówno o zgłoszeniu przedinstalacyjnym, jak i poinstalacyjnym, które – w formie pisemnej, dostarczane osobiście lub listownie – podatnik musiał składać do właściwego urzędu skarbowego w obowiązujących terminach. Kluczowym etapem pozostawało jednak zlecenie dokonania fiskalizacji. Chodzi o szczególnie ważną procedurę, a przy tym jednorazową i nieodwracalną, którą przeprowadza jedynie uprawniony do tego serwisant. W dużym skrócie, polega ona na trwałym przestawieniu sposobu funkcjonowania urządzenia z trybu szkoleniowego (pozwalającego na swobodne działania użytkownika i naukę obsługi tej technologii) na tryb fiskalny. Po wykonaniu fiskalizacji każda operacja dokonana na kasie rejestrującej jest w niej zapisywana. Możliwe również staje się prowadzenie ewidencji oraz wystawianie paragonów. Trzeba też wspomnieć, że przedsiębiorca otrzymywał w odpowiedzi na zgłoszenie poinstalacyjne informację z numerem ewidencyjnym urządzenia, które musiał on umieścić na stałe na obudowie zainstalowanego modelu (w widocznym miejscu).

Instalacja kas fiskalnych łączących się z CRK

W przypadku kas fiskalnych online, nadal zasadniczą kwestią pozostaje fiskalizacja realizowana przez uprawnionego serwisanta. Niemniej, wspomniane technologie sprzedaży zapewniają pewne udogodnienia, ale zarazem też stawiają konkretne wymagania. O czym dokładnie mowa?

Podstawowym rozwiązaniem, charakteryzującym urządzenia działające w ramach nowego systemu fiskalizacji, jest internetowa łączność z Centralnym Repozytorium Kas (CRK), nadzorowanym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. To właśnie za sprawą tej komunikacji mają być automatycznie transmitowane do serwerów Ministerstwa Finansów dane odnośnie prowadzonej ewidencji obrotu, wykonywanych przeglądów technicznych oraz innych operacji. Co z tego wynika? Obowiązkiem podatnika wdrażającego kasę fiskalną online jest zapewnienie dostępu do internetu w swoim przedsiębiorstwie (wedle treści Rozporządzenia MF w sprawie kas rejestrujących z dnia 30 kwietnia 2019 roku). Bez tego nie dojdzie do fiskalizacji, a co za tym idzie – nie będzie możliwa pełna, poprawna instalacja takiego urządzenia. Rzecz w tym, że już podczas tej procedury kasa musi nawiązać łączność z CRK, by – zgodnie z działaniem systemu – trafić do rejestru oraz otrzymać indywidualny harmonogram transmisji danych i własny numer ewidencyjny.

Zapewnienie sieciowych warunków jest konieczne zarówno z uwagi na właściwe zainstalowanie urządzenia fiskalnego online, jak i ze względu na dalszą, poprawną pracę technologii sprzedaży w konkretnej firmie. Ale warunek ten niesie za sobą również udogodnienia dla podatnika. Nowoczesność całego systemu i automatyzacja pewnych procedur sprawia, że przedsiębiorca wdrażający model online nie musi składać papierowych zgłoszeń do urzędu skarbowego (ani przedinstalacyjnego, ani poinstalacyjnego). Nie ma też konieczności oczekiwania na numer ewidencyjny, gdyż nadanie go – podobnie jak zapisanie w rejestrze CRK – także odbywa się samoczynnie. Te korzyści z pewnością będą w jakimś stopniu skłaniać przedsiębiorców do decydowania się na kasy rejestrujące nowego typu. Zwłaszcza, że wedle aktualnych przepisów, ulga za zakup pierwszego urządzenia fiskalnego ma przysługiwać jedynie w sytuacji nabycia modelu online.

1 Comment

  1. GNB_8

    cóż, w zasadzie obecność sieci internetowej to współcześnie standard, zwłaszcza w miejscach, gdzie spędza się większość (ważnego) czasu, jak dom czy…firma 🙂 ja już wolę mieć stały internet w firmie (i czerpać z tego rozwiązania różne korzyści) i uniknąć dodatkowej papierologii, wdrażając kasę fiskalną online…ale nie wiem jak inni….

    Reply

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż CAPTCHA *