superkasjer.com.pl

Bez fiskalizacji kasy rejestrującej ani rusz!

Czym jest fiskalizacja kasy rejestrującej

Wdrożenie kasy rejestrującej w firmie składa się z kilku etapów. Trudno jednoznacznie wskazać, która z procedur jest najważniejsza. I chyba nawet nie jest to potrzebne, gdyż wszystkie czynności mają znaczenie oraz wymagają dopilnowania przez podatnika. Dziś jednak chcielibyśmy zająć się konkretnym etapem instalacji urządzenia rejestrującego w firmie. Jak ujawnił już tytuł, ten wpis poświęcimy fiskalizacji kasy.

Kiedy uruchomić kasę w trybie fiskalnym?

Fiskalizacja urządzenia rejestrującego nie jest oczywiście pierwszym etapem procedury instalacyjnej. Zanim kasa zostanie uruchomiona w trybie fiskalnym, podatnik musi najpierw złożyć zawiadomienie do US – o liczbie wdrażanych modeli oraz miejscach ich pracy. Co więcej, takie zgłoszenie musi trafić do właściwego Urzędu Skarbowego co najmniej 1 dzień przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji. Dopiero po dopełnieniu tych formalności, kasa może zostać uruchomiona w trybie fiskalnym. Czynność ta jest wykonywana przez serwisanta urządzeń rejestrujących – na zlecenie podatnika. W większości przypadków będzie to pracownik dystrybutora technologii sprzedaży, u którego przedsiębiorca kupił swoją kasę.

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że fiskalizacja jest procedurą jednorazową i nieodwracalną. W trakcie przeprowadzania tej procedury dochodzi m.in. do zsynchronizowania modułu fiskalnego z pamięcią fiskalną urządzenia. Co więcej, serwisant wprowadza wtedy NIP podatnika, który jest trwale zapisywany we wspomnianym module fiskalnym. Numeru Identyfikacji Podatkowej nie można później zmienić. Jedynym sposobem na jego zmodyfikowanie jest wymiana modułu fiskalnego w kasie.

O jakich obowiązkach trzeba jeszcze pamiętać?

Instalacja kasy fiskalnej w firmie nie kończy się na zafiskalizowaniu danego urządzenia. Chociaż od tego momentu podatnik może już wydawać paragony swoim klientom i prowadzić ewidencję, należy również pamiętać o tym, aby poinformować właściwy Urząd Skarbowy o przeprowadzeniu tej procedury. Zgodnie z przepisami, zgłoszenie w formie pisemnej należy wtedy złożyć w terminie 7 dni – licząc od daty wykonania fiskalizacji. Co więcej, podatnik otrzyma również od US numer ewidencyjny urządzenia (w formie listownej). Ten kod należy nanieść na obudowę kasy rejestrującej (w trwały sposób i w widocznym miejscu). Numer ewidencyjny urządzenia powinien też zostać wpisany do książki serwisowej danego modelu.

Jak będą fiskalizowane urządzenia online?

Od wielu lat procedury związane z instalacją i fiskalizacją kasy były niezmienne. Do ich modyfikacji dojdzie jednak za sprawą urządzeń rejestrujących online. Zgodnie z dotychczasowymi założeniami, takie modele zaczną być wdrażane w polskich firmach w drugiej połowie 2018 roku. Ich fiskalizacja będzie jednak wyglądała zupełnie inaczej, niż w przypadku obecnych kas z kopią papierową oraz elektroniczną.

Do uruchomienia urządzenia online w trybie fiskalnym nadal upoważniony będzie wyłącznie serwisant z ważnymi uprawnieniami (przyznawanymi przez producenta lub importera danego modelu). Niemniej, w trakcie wykonywania tej procedury kasa nowego typu nawiąże pierwsze połączenie z systemem teleinformatycznym Ministerstwa Finansów, czyli Centralnym Repozytorium Kas. Wtedy też urządzenie rejestrujące online trafi do bazy danych wspomnianego narzędzia oraz otrzyma polecenia dotyczące harmonogramu przesyłania informacji do CRK. Co więcej, podczas fiskalizacji kasa otrzyma indywidualny numer ewidencyjny. Podatnik nie będzie również musiał dodatkowo informować właściwego Urzędu Skarbowego o tym, że jego urządzenie online zostało uruchomione w trybie fiskalnym. Innymi słowy, w przypadku takiego modelu zniknie obowiązek składania do US zgłoszenia poinstalacyjnego.

1 Comment

  1. good-point

    o tyle fajnie, ze w przyszlosci, w kasach fiskalnych online, procedura instalacyjna zostanie nieco uproszczona

    Reply

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Rozwiąż CAPTCHA *